Uwaga! Zmiana numeru konta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga! Zmiana numeru konta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo
Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024 r. zostały nadane indywidualne numery kont bankowych przeznaczone do dokonywania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy w zawiadomieniu, które otrzymają Państwo od Sołtysa lub pocztą.

UWAGA !
Wpłaty dokonane na stary numer rachunku bankowego zostaną zaksięgowane tak jak do tej pory.