Informacja dot. nabycia gruntów

Informacja dot. nabycia gruntów

Informujemy, że Gmina Kunice z dniem 1 lutego 2024 roku nabyła od właścicieli prywatnych:

  • działkę 70/8 obręb Grzybiany, o powierzchni 0,0173 ha,
  • działkę 71/3 obręb Grzybiany, o powierzchni 0,0346 ha,
  • udział ½ w działce 70/11 obręb Grzybiany o powierzchni 0,0175 ha (pozostały udział ½ stanowił już własność Gminy Kunice).

Przedmiotowe działki stanowią ulicę Łąkową w Grzybianach, po nabyciu powołanych działek Gmina Kunice stała się właścicielem wszystkich nieruchomości stanowiących ulicę Łąkową. W roku 2024 Gmina Kunice przewiduje inwestycję w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni na tej ulicy.

ul. Łąkowa