Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 w gminie Kunice

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 w gminie Kunice

Na podstawie uchwały Nr LXIII/406/23 Rady Gminy Kunice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kunice na 2024 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu sportu w następujących kwotach:

1) klub sportowy „Kaczawa” w Bieniowicach w kwocie: 64.000,00zł,
2) klub sportowy „Albatros” w Jaśkowicach Legnickich w kwocie: 45.000,00zł,
3) ludowy zespół sportowy „Mewa” w Kunicach w kwocie: 60.000,00zł,
4) ludowy klub sportowy „IKAR Miłogostowice” w Miłogostowicach w kwocie: 47.000,00zł,
5) klub sportowy „Mała Unia Rosochata” przy stowarzyszeniu „Mała Unia”  w Rosochatej w kwocie: 64.000,00zł.

Razem: 280.000,00zł