Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

ZAWIADAMIAM O ZEBRANIU WIEJSKIM
które odbędzie się 01.03.2024 r. o godz. 17.00
w Wiejskim Ośrodku Kultury
w Miłogostowicach

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Zapoznanie mieszkańców z budżetem gminy Kunice na 2024 rok.
3. Informacja Wójta dotycząca realizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy Kunice na 2024 rok.
4. Dyskusja i sprawy różne dotyczące sołectwa.
5. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Kunice
/-/ Józef Pieróg