„Sport dla wszystkich” 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program „Sport dla wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2024 roku.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Na realizację programu na 2024 rok zaplanowano kwotę 100 000 000 złotych.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące działania:

1.Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać do dnia 01.03.2024 roku.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich