Wizyta posła Tadeusza Samborskiego w Gminie Kunice

Wizyta posła Tadeusza Samborskiego w Gminie Kunice

W dniu dzisiejszym tj. 16.02.2024 roku w Urzędzie Gminy w Kunicach gościł Pan Poseł na Sejm Tadeusz Samborski. W spotkaniu brał udział Wójt Gminy Kunice Pan Józef Pieróg. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja finansowa gminy, zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz subwencja oświatowa. Na zakończenie wizyty Pan Poseł Tadeusz Samborski wraz z Wójtem Gminy Kunice odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Senior+.