Czyste Powietrze w liczbach

Czyste Powietrze w liczbach

czyste powietrze

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku z terenu Gminy Kunice:


złożono 142 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze,
• liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych wyniosła 81,
• łącznie wypłacono 966.617,70 zł dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (zadania zakończone)

 

czyste powietrze