Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 r. Wójt Gminy Kunice informuje, że kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Kunice ( mężczyźni rocznik podstawowy 2005 i 2000 – 2004 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej) odbywać się będzie w dniach od 26 marca do 28 marca 2024 r. w godzinach od 14:30 do 18:30 w Spółdzielczym Domu Kultury w Legnicy, ul. Koziorożca 14.

Wszystkie osoby wymienione w obwieszczeniu zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3-miesięce przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej otrzymają od Wójta Gminy Kunice stosowne wezwania do stawiennictwa.

Nadmieniamy, że stawiennictwo w kwalifikacji jest obowiązkowe, a na osoby, które bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się na kwalifikację wojskową, mogą zostać nałożone kary przewidziane przepisami prawa.
O przyczynach nieobecności należy powiadomić Powiatową Komisję Lekarską w Legnicy lub Urząd Gminy w Kunicach numer telefonu 76- 85-75-322 (172) wew. 40.