Praca na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2023r., poz. 530 późn. zm.) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz współpracy z podmiotami pożytku publicznego w Urzędzie Gminy Kunice zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

do pobrania: