Zebranie wiejskie – Kunice

Zebranie wiejskie – Kunice

W dniu 11.03.2024 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie wiejskie w Kunicach. Tematem zebrania będą zmiany w Funduszu Sołeckim.
Miejsce zebrania: GOKiS Kunice.

 

Sołtys Sołectwa Kunice