Świętowaliśmy Dzień Sołtysa

Świętowaliśmy Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca w Urzędzie Gminy Kunice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni Sołtysi, a także Wójt Gminy Kunice i Skarbnik Gminy Kunice.
W trakcie spotkania Wójt złożył sołtysom życzenia, podziękował za ich zaangażowanie, pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju gminy i sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, a także wręczył drobne upominki.