Zebranie wiejskie – Kunice

Zebranie wiejskie – Kunice

OGŁOSZENIE

zwołuję 
ZEBRANIE WIEJSKIE W KUNICACH

NA DZIEŃ 22.03.2024
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00
MIEJSCE ZEBRANIA: GOKIS KUNICE

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie zmiana przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku oraz uchwalenie wniosku.

 

Uwaga!

Wniosek funduszu sołeckiego może zostać uchwalony również z inicjatywy mieszkańców sołectwa w liczbie 15-stu. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.

Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Kunice.

 

Sołtys Sołectwa Kunice