Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów

Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów

W dniu 14.03.2024 r w Starostwie Powiatowym w Legnicy została podpisana Umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia. W zakresie udzieleniu Powiatowi Legnickiemu pomocy finansowej na realizacje zadania pod nazwą „modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice”. Dotacja w 2024 roku wyniesie 43 886,67 zł. Ogólny koszt wykonania inwestycji szacowany jest na kwotę 6 500 000 zł netto.