Informacja o otwartym konkursie ofert dotyczącego zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w 2024 r.

Informacja o otwartym konkursie ofert dotyczącego zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w 2024 r.

Uchwałą nr 8331/VI/24 z dnia 12 marca 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w 2024 r.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na prowadzeniu działań zapewniających zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży przez:

  1. organizację programów edukacyjnych i treningów umiejętności, których celem jest, m.in. rozwijanie kompetencji radzenia sobie ze stresem, presją społeczną, dyskryminacją, nierównościami społeczno-ekonomicznymi, a także budowa pozytywnej samooceny i rozwijanie asertywności względem otoczenia;
  2. wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysie, m.in. wsparcie indywidualne lub przez organizowanie grup wsparcia czy grup socjoterapeutycznych;
  3. udzielanie konsultacji grupowych lub indywidualnych dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy, agresji i konfliktów rówieśniczych oraz doświadczających trudności w budowaniu prawidłowych więzi społecznych z rówieśnikami i swoim najbliższym otoczeniem.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-dotyczacego-zwiekszenia-dostepnosci-wsp-1/