Prezentacja tablicy archeologicznej zamontowanej na ścieżce wokół Jeziora Kunickiego

Prezentacja tablicy archeologicznej zamontowanej na ścieżce wokół Jeziora Kunickiego

W dniu dzisiejszym miała miejsce prezentacja tablicy archeologicznej zamontowanej na ścieżce wokół Jeziora Kunickiego.

Tablica przedstawia dzieje osadnictwa kultury łużyckiej, które rozwijało się nad brzegami jezior polodowcowych Pojezierza Legnickiego i pozostawiło liczne ślady na terenie naszej gminy, między innymi właśnie na brzegu Jeziora Kunickiego.

Prezentacja tablicy poprzedzona została krótkim wykładem na temat dziejów osady, zaprezentowanym uczestnikom spotkania przez archeologa dr. Tomasza Stolarczyka. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg, reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kunicach wraz z nauczycielami, studenci archeologii oraz przedstawiciele radnych z okręgu Kunice. 

Inicjatorem przedsięwzięcia był radny Kamil Bernacki, a sama tablica stanowi efekt współpracy Gminy Kunice z Fundacją Archeologiczną Archeo oraz radnymi okręgu Kunice.

Montaż tablicy ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz promocję regionu. Podczas spotkania podjęte zostały rozmowy na temat dalszej współpracy gminy z fundacją, w celu umożliwienia mieszkańcom bliższego poznania dziejów historycznych, poprzez ewentualne utworzenie szlaku edukacji historycznej wzdłuż trasy spacerowej wokół Jeziora Kunickiego.