Zaktualizowanie i dostosowanie do zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych obejmujących remont i budowę ul. Akacjowej w miejscowości Spalona.

Zaktualizowanie i dostosowanie do zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych obejmujących remont i budowę ul. Akacjowej w miejscowości Spalona.

W dniu 22.03.2024 r. w Urzędzie Gminy w Kunicach odbyło się spotkanie z projektantem, w sprawie zaktualizowania i dostosowania do zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych obejmujących remont i przebudowę ul. Akacjowej w miejscowości Spalona. Na spotkaniu omawiano aspekty związane z planem zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwem w ruchu drogowego oraz pieszych na odcinkach objętych dokumentacjami projektowymi.