Kwalifikacja wojskowa – WAŻNE !

Kwalifikacja wojskowa – WAŻNE !

Wójt Gminy Kunice przypomina, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Kunice ( mężczyźni rocznik podstawowy 2005 i 2000 – 2004 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej) odbywać się będzie w dniach od 26 marca do 28 marca 2024 r. w godzinach od 14:30 do 18:30 w Spółdzielczym Domu Kultury w Legnicy, ul. Koziorożca 14.

Stawiennictwo w kwalifikacji jest obowiązkowe, a na osoby, które bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się na kwalifikację wojskową, mogą zostać nałożone kary przewidziane przepisami prawa.