Gmina Kunice wraz z sąsiednimi Gminami Prochowice i Ruja kontynuuje modernizację infrastruktury wodociągowej w ramach Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

Gmina Kunice wraz z sąsiednimi Gminami Prochowice i Ruja kontynuuje modernizację infrastruktury wodociągowej w ramach Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

SM

Podlegnickie gminy Kunice, Prochowice i Ruja podlegają obsłudze wodociągowej przez Związek Komunalny „Wodociągi Lisowice” w Prochowicach.

System i instalacja wodociągowa w gminach wymagała modernizacji. W ostatnich latach, sukcesywnie modernizowano lub budowano kontenerowe przepompownie wody w gminnych miejscowościach w celu zarówno poprawy obsługi wodociągowej jak i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W 2023 roku zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice” o wartości 2.017.050,00 zł, w tym pozyskane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/3209/PolskiLad, w wysokości 948.370,75 zł.

Strategiczna inwestycja Związku Gmin to Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach.

W dniu 27 marca 2024 r. odbyła się wizytacja Zarządu Związku na terenie budowy stacji. Zaawansowana technologicznie inwestycja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

W poprzednim roku harmonogram wydatków inwestycyjnych objął 1.128.843,68 zł w tym kwotę 1.047.401,28 zł z wpływów przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania z gmin współtworzących związek: Gminy Kunice w wysokości 481.804,16 zł, Gminy Prochowice w wysokości 345.642,12 zł, Gminy Ruja w wysokości 219.954,08 zł.
Łączna kwota limitu wydatków dla tego zadania w 2024 r. wynosi 4.093.926,32 zł, z czego kwota 3.972.900,00 zł to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/3204/PolskiŁad, a pozostałe 121.026,32 zł stanowią środki własne Związku. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 5.222.770,00 zł. 

Na lata 2024-2025 planuje się realizację kolejnych zadań:

 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2” kwota 3.393.880,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.181.050,60 zł, środki własne 212.829,40 zł – rozbudowa studni nr 1, nr 2 oraz budowa magazynu czystej wody o pojemności 600m3

„Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach” kwota 825.880,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 760.000,00 zł, środki własne 65.880,00 zł  – budowa studni awaryjnej dla studni nr 1

 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3” kwota 4.153.700,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.800.000,00 zł, środki własne 353.750,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane:
– modernizacja studni wraz z modernizacją pompowni wody w miejscowościach: Dąbie, Rogoźnik, Szczytniki nad Kaczawą oraz budowa paneli fotowoltaicznych dla SUW i modernizacja drogi dojazdowej dla SUW.

Działania Związku Gmin to dowód na to, że interes mieszkańców gmin jest celem nadrzędnych. Włodarze gmin podjęli szereg wspólnych działań oraz osiągnęli kompromis inwestycyjny.