Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrębach Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Pątnów Legnicki i Rosochata

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrębach Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Pątnów Legnicki i Rosochata

do pobrania: