Wójt Gminy Kunice ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Kunice ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Kunice

ogłasza

II Otwarty Konkurs Ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu:

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert: do 22 maja 2024 roku

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

 

do pobrania: