Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 r.”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 r.”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 r.”

Konsultacje odbędą się w terminie od 29 kwietnia do 15 maja br.

Uwagi/propozycje do projektu Programu należy zgłaszać na „Formularzu do zgłaszania uwag/propozycji „, który może być złożony:
•osobiście,
•drogą pocztową,
•za pośrednictwem poczty elektronicznej,
•za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.
Więcej informacji na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/