Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

I N F O R M A C J A

Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego