Informacja o odwołaniu naboru na członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Informacja o odwołaniu naboru na członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.