Oświadczenie Wójta Gminy Kunice w związku z odwołaniem Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach

Oświadczenie Wójta Gminy Kunice w związku z odwołaniem Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach

W związku z otrzymaną w dniu 08.05.2024r. korespondencją obrazującą sytuację finansową Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o. , podjąłem decyzję o powołaniu nowej Rady Nadzorczej, która następnie powołała Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o. Prezesem ZUK w Kunicach sp. z o.o. została Pani Izabela Wańkowicz. Sytuacja przedstawiona w dokumentacji, którą otrzymałem, wymogła powołanie nowych władz w Spółce w trybie natychmiastowym.

Trwa analiza kontrolna mająca na celu zobrazowanie stanu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach sp. z  o.o.

O wszelkich decyzjach na bieżąco będzie informować Państwa Prezes Spółki Pani Izabela Wańkowicz.

Wójt Gminy Kunice
Krzysztof Błądziński