Informacja o szacowaniu szkód

Informacja o szacowaniu szkód

Wójt Gminy Kunice  informuje, że w  związku z wystąpieniem  przymrozków wiosennych rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym  w terminie do 24.05.2024r. Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego komisji do spraw szacowania szkód. Informacje dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w zakładce Obsługa Klienta.

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR.

We wniosku należy:
a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);
b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą!

 

Dokumenty do pobrania: