Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Kunice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2024, poz. 609/ zwołuję III Sesję Rady Gminy Kunice  na dzień 20 czerwca 2024 r. /czwartek/ na godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Kunice, ul. Gwarna 1– sala narad . Informuję, że sesje Rady Gminy są transmitowane za pośrednictwem systemu transmisji obrad.

Porządek obrad w załączeniu:

Zawiadomienie o sesji podpisane