Trwa nabór wniosków o udzielenie stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice

Trwa nabór wniosków o udzielenie stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice

Uprzejmie informuję, iż w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. trwa nabór wniosków o udzielenie stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice w następujących kategoriach:

  • za bardzo dobre wyniki w nauce dla ucznia,
  • za osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe dla ucznia.

Wnioski można pobrać w pokoju nr 9 (I piętro) bądź na stronie BIP Kunice (Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Kunice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice oraz Uchwała Nr XLII/285/22 Rady Gminy Kunice z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice) i należy składać w pokoju Nr 12 – sekretariat Urzędu Gminy w Kunicach.