Wyniki postępowania w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Wyniki postępowania w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Wójt Gminy Kunice informuje o wynikach postępowania w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Do pobrania – Informacja o wynikach postępowania (format PDF, skan)