Dzień Aktywności Ruchowej z Fundacją Tu i Teraz

Dzień Aktywności Ruchowej z Fundacją Tu i Teraz

W czwartek 18 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym Skibińscy w Kunicach odbył się festyn integracyjny uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Tu i Teraz” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Festyn jest częścią projektu „Blisko siebie!” obejmującego trzy wydarzenia na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Projekt „Blisko siebie!” został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W sierpniu odbędzie się kolejne wydarzenie dla niepełnosprawnych z powiatu legnickiego, milickiego i złotoryjskiego.

Dziękujemy organizatorom za wkład pracy oraz uczestnikom za aktywny udział.