Ogłoszenie o podjęciu w gminie Prochowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Ogłoszenie o podjęciu w gminie Prochowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

do pobrania: