Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kunice na lata 2025-2035

 Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kunice na lata 2025-2035

W związku z partycypacyjnym modelem opracowania głównego dokumentu strategicznego dla Gminy Kunice zachęcamy mieszkańców gminy, przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na jej terenie do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się:

31 lipca 2024 r.
o godz. 13:00 dla mieszkańców i 15:00 dla sołtysów i radnych
w GOKiS Kunice

Spotkanie poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna, którzy wspierają Urząd Gminy realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego.

Agenda:

  1. Istota Strategii rozwoju gminy – wprowadzenie.
  2. Gmina Kunice oczami mieszkańców – omówienie wyników badania ankietowego.
  3. Kluczowe problemy i wyzwania gminy, jej mocne i słabe strony – partycypacyjne wypracowanie analizy SWOT.
  4. Gmina Kunice w perspektywie 2035 roku – jaka ma być? Wizja zmiany, zadania, projekty i przedsięwzięcia do realizacji.
  5. Bank pomysłów – projekty, przedsięwzięcia, działania.

 

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w warsztatach pozwoli na zebranie od Państwa uwag, opinii oraz wniosków umożliwiających zbudowanie planu strategicznego dla Gminy Kunice w perspektywie roku 2035.

Wójt Gminy Kunice
Krzysztof Błądziński

 

do pobrania: