Karta dużej rodziny

Wójt Gminy Kunice informuje, że dnia 5 grudnia 2014 r. została uchwalona ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863 z późn. zm.).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach (pokój nr 2, parter budynek Urzędu Gminy Kunice).


DO POBRANIA