Seniorzy

Wspólne tworzenie stroików świątecznych w klubie Senior +

W dniach 12-13 grudnia Seniorzy mieli okazję własnoręcznie przygotować stroiki na Święta Bożego Narodzenia.
Zainteresowanie było tak duże, że zajęcia odbyły się w dwóch grupach.

Zajęcia zorganizowała Pani Zofia Słaboń-Róg profesjonalna florystka.
Część materiałów do pracy pochodziła z ogrodów uczestników zajęć a to, czego nie mieli, dostarczyła Pani Zofia.
Wspólna praca to sposób na uatrakcyjnienie wolnego czasu, na nowe znajomości a własnoręcznie zrobione dekoracje świąteczne będą cieszyć oko w czasie nadchodzących Świąt. 44

 


 

Otwarcie Klubu Seniora

W dniu 11/11/2022 w Kunicach miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Seniora+, który mieści się w budynku po byłym banku obok remizy strażackiej. Wójt Gminy – Józef Pieróg – życzył seniorom mile spędzonych wspólnych chwil, pracowitych spotkań, nowych znajomości, rozwijania swoich pasji. Do dyspozycji seniorów oddano klub wyposażony w salę do wspólnego spędzania czasu (wraz z niezbędnymi multimediami), w pełni wyposażoną kuchnią oraz węzłem sanitarnym. Po dokonaniu oficjalnego przecięcia wstęgi klub został poświęcony przez Księdza Proboszcza Andrzeja Białek. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

 


 

Informacja dotycząca Klubu „Senior+” w Kunicach

Rada Gminy Kunice Uchwałą z dnia 29 września 2022 utworzyła Klub Senior+”. Siedzibą Klubu „Senior+” są Kunice ul. Legnicka 15.
Przynależność do klubu „Senior+” oparta jest na zasadzie dobrowolności. Do Klubu „Senior+” przyjmowane są osoby, które są mieszkańcami Gminy Kunice oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie.
Seniorzy z terenu Gminy Kunice chętni do korzystania z Klubu „Senior +” proszeni są o kontakt w GOPS w Kunicach ul. Legnicka 15.

 

do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Klubu

 


 

Wojewódzki Program NESTOR dla Seniorów

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Dolnośląską Biblioteką Publiczną zapraszają wszystkich Seniorów do zapoznania się i do skorzystania
z atrakcyjnego programu NESTOR, którego celem jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym.

Link do prezentacji Wojewódzkiego Programu NESTOR

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/wojewodzki-program-nestor-1/

Link do materiału promującego ofertę Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
w programie Nestor https://youtu.be/wylFEBNFZ0Y .

 Termin realizacji programu NESTOR – Czerwiec – wrzesień 2021.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail SENIOR@DOPS.WROC.PL

 Szczegółowe informacje dotyczące Wojewódzkiego Programu NESTOR udziela Pani Sylwia Maliszewska tel.: 71 770 42 32, adres mailowy: SENIOR@DOPS.WROC.PL lub s.maliszewska@dops.wroc.pl.