Rezerwat przyrody „Błyszcz” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody „Błyszcz” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody Błyszcz 

Zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody o powierzchni 49,66 ha lasów oraz 4,80 ha łąk razem 54,46 ha około 1200 m na północ od północnego skraju wsi Pątnów Legnicki. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych, grądowych i olsów z bogatą unikatową florą. W rezerwacie tym głównym gatunkiem ochronnym jest storczyk Kruszczyk połabski. Występują tu również inne gatunki roślin będących pod ochroną w tym pod ochroną ścisłą 13 gatunków. Na terenie rezerwatu „BŁYSZCZ” gnieżdżą się lub mają swoje terytoria liczne gatunki ptaków – występują tu 33 gatunki. Na uwagę zasługują; Dzięcioł średni, czarny, Puszczyk.

 

Fot. rezerwaty.jpg – http://www.legnica.wroclaw.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.XSRT0-szbIU