Miejsca do wypoczynku

11 lipca 2019

Użytek ekologiczny „Torfowisko Szczytniki”

Utworzony Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 31 maja 1996 roku w Leśnictwie Szczytniki nad Kaczawą. Użytek położony jest około 1300 m na północny wschód od wschodniego […]
11 lipca 2019

Obszar Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony „Pątnów Legnicki” Obszar o powierzchni 1,085 ha  stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli, szuwarów oraz stawów hodowlanych. Teren ten jest ważnym stanowiskiem rzadko spotykanej […]
9 lipca 2019

Szlaki turystyczne

Szlak Cystersów – rozpoczyna się w Lubiążu, a kończy w Świnach. Przez teren Gminy Kunice szlak wiedzie  przez  Golankę Górną, Spaloną i Kunice do Legnicy.  Długość szlaku […]
9 lipca 2019

Rezerwat przyrody „Torfowisko” w Kunicach

Rezerwat przyrody „Torfowisko”  Jest to rezerwat torfowiskowo – leśny o powierzchni 11,83 ha /pow. leśna 5 ha/ Utworzony został 12 listopada 1996 r zarządzeniem Ministra Ochrony […]
9 lipca 2019

Rezerwat przyrody „Ponikwa” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody „Ponikwa” Zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego dnia 5 stycznia 2001 roku  w sprawie uznania za rezerwat przyrody powierzchni leśnej o powierzchni 8,32 ha około 300 […]
9 lipca 2019

Rezerwat przyrody „Błyszcz” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody Błyszcz  Zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody o powierzchni 49,66 ha lasów oraz 4,80 […]
9 lipca 2019

Jezioro Jaśkowickie w Jaśkowicach Legnickich

Oddalone od Jeziora Kunickiego o zaledwie 3,5 km. O powierzchni 27,05 ha jest w niewielkim stopniu wykorzystane dla celów turystycznych. Stanowi prawdziwy raj dla wędkarzy. To […]
2 lipca 2019

Jezioro Kunickie w Kunicach

Jezioro Kunickie stanowi prawdziwą perełkę Dolnego Śląska. Duża powierzchnia (jezioro zajmuje obszar 95 ha, ma ponad kilometr długości i kilometr szerokości) pozwala na uprawianie sportów wodnych, […]