Użytek ekologiczny „Torfowisko Szczytniki”

Użytek ekologiczny „Torfowisko Szczytniki”

Utworzony Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 31 maja 1996 roku w Leśnictwie Szczytniki nad Kaczawą. Użytek położony jest około 1300 m na północny wschód od wschodniego krańca wsi Szczytniki nad Kaczawą, bezpośrednio przy drodze powiatowej Szczytniki – Lisowice. Obejmuje on obszar 6,73 ha stanowiący torfowisko zarośnięte trzciną, bogate w zbiorowiska roślinności bagiennej rzadkimi w kraju gatunkami roślin np. Turzyce. Jest on także ważnym miejscem rozrodu niektórych gatunków płazów, egzystencji Zaskrońca zwyczajnego, lęgowiskiem Perkozów dwuczubych i miejscem żerowania Bociana czarnego.