Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Kunice”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Kunice”

Wójt Gminy Kunic e zaprasza zainteresowane podmioty do programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Kunice”.
Zgodnie z założeniami uchwały Uchwały Nr XXIV/157/21 z dnia 28.01.2021 r. przystąpienie do programu następuje na podstawie złożonej deklaracji oraz popisania stosownego porozumienia z Wójtem Gminy Kunice.

W załączeniu deklaracja oraz wzór porozumienia wraz z uchwałą Rady Gminy Kunice.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunicach, telefon 768575316 lub 731 800 017.

 

do pobrania:
Deklaracja KDR
Porozumienie w sprawie przystąpienia do programu
Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kunice Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Kunice”