Sprawozdanie z audytu „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice”

Sprawozdanie z audytu „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice”

Na prośbę mieszkańców publikacja sprawozdania z audytu pn. „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice”.

do pobrania: