Raport przekazania Spółki ZUK Kunice

Raport przekazania Spółki ZUK Kunice

W załączeniu prezentacja Pani Prezes ZUK Kunice, Małgorzaty Jawor, przekazana w dniu dzisiejszym Radnym Gminy Kunice (zgodnie z wnioskiem Radnego Grzegorza Radziwanowskiego złożonym na sesji w dniu 30/06/2022)

do pobrania: