Informacja ZUK Kunice

ZUK - logo

Szanowni Mieszkańcy,

W celu uregulowania stanu formalno – prawnego umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków informuję, że w Zakładzie Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o. (dalej: ZUK) został wprowadzony nowy wzór umowy z mieszkańcami uwzględniający:

  1. odstąpienie w imieniu mieszkańca od umowy z Hemiz-Bis sp. z o.o.,
    oraz
  2. wyrażenie zgody na cesję umowy zawartej z ZUK w przypadku przyjęcia przez Gminę Kunice innego rozwiązania prawnego w zakresie podmiotu świadczącego usługi wodno-kanalizacyjne.
    Wzór umowy wraz z pełnomocnictwem i oświadczeniem w załączeniu.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Małgorzata Jawor

do pobrania: