Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymane z ZUK Kunice.

Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymane z ZUK Kunice.

Informujemy Państwa, że otrzymaliśmy z ZUK Kunice wezwanie do zapłaty ostateczne, przesądowe, z powodu nieuregulowania not księgowych 2023/000001 i 2023/000002 na łączną kwotę 138.083,20zł     

Noty wystawione przez ZUK Kunice związane są z realizacją umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków za okres obowiązywania dopłat uchwalonych przez Radę Gminy: Uchwala nr. XXIX/192/21, XXX/196/21, XXXV/231/22, XXXVIII/247/22, XLVI/309/22

Radni na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19/09/2023 oraz na sesji Rady Gminy w dniu 21/09/2023 nie wyrazili zgody na zabezpieczenie środków na ten cel co skutkuje aktualną niemożliwością uregulowania zobowiązania wobec ZUK Kunice.

 

 

do pobrania: