Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w obrębie Pątnów Legnicki

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w obrębie Pątnów Legnicki