Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze z nich.

  1. Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach.
  2. Zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych.
  3. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności.
  4. 1% od emerytów.
  5. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
  6. Zmiany w ustawie o KRS.
  7. Nowa ustawa o imprezach turystycznych.
  8. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  9. Nowe Rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DO POBRANIA: