Trening systemu wczesnego ostrzegania – 01.08

Trening systemu wczesnego ostrzegania – 01.08

Uwaga!

INFORMUJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KUNICE, ŻE W DNIU 01 SIERPNIA 2019 R.
na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.
W ramach treningu  o godzinie 17:00 zostanie wyemitowany sygnał „ Ogłoszenie alarmu ”
/sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut /

Wójt Gminy Kunice
ZDZISŁAW TERSA