Dożynki Gminy Kunice – Miłogostowice

Dożynki Gminy Kunice – Miłogostowice

W sobotę 7 września br. obchodziliśmy Dożynki Gminne, które rozpoczęto dziękczynną Mszą Świętą w intencji rolników, odprawioną przez proboszcza  księdza Zdzisława Michalskiego. Po zakończonej mszy św. Starostowie Dożynek – Beata i Zbigniew Kujawa- mieszkańcy wsi Miłogostowice , przekazali na ręce Wójta Gminy Kunice bochen chleba. Zgodnie z obyczajem nastąpił ceremoniał dzielenia chlebem.

Licznie przybyłych gości, rolników oraz wszystkich mieszkańców, przywitał Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa który w okolicznościowym wystąpieniu podziękował rolnikom za pracę, trud i tegoroczne zbiory oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i ludowych. W dalszej części uroczystości za tegoroczne plony i trud rolniczy podziękowali również Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Stępień ,Pan Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki, Pan Starosta Powiatu Legnickiego Adam Babuśka, Pani Wicestarosta Janina Mazur, Pan Tadeusz Samborski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Ostrowski  Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część artystyczna, w której wystąpili: kapela Kunice, kapela Herbutów.

Rozstrzygnięto konkursy na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” .  Komisja powołana przez organizatorów przyznała I miejsce – sołectwu Grzybiany , II – sołectwu Golanka Górna III – sołectwu Pątnów Legnicki . Posłanka na sejm Elżbieta Stępień postanowiła wyróżnić najpiękniejszy sołecki domek. W  tym roku zadanie to nie było proste dlatego nagrodzone przez panią poseł zostały trzy sołectwa, Pątnów Legnicki, Miłogostowice oraz Kunice.

Po koncertach, na zakończenie świętowania, odbyła się wspólna zabawa .

Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa serdecznie dziękuje Sołtysom, Radom Sołeckim i  Mieszkańcom Sołectw za przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców, a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach oraz pracownikom Urzędu Gminy w Kunicach, pracownikom jednostek organizacyjnych  i Ochotniczej Straży Pożarnej  za wkład pracy w przygotowanie dożynek.