Zawiadomienie o dodatkowym polowaniu zbiorowym

Zawiadomienie o dodatkowym polowaniu zbiorowym

Zarząd Koła Łowieckiego „ROLNIK” we Wrocławiu informuje, że w związku z zagrożeniem ASF i prośbami ZG PZŁ oraz Nadleśnictwa o intensyfikację odstrzału dzików, w dniu 15.12.2019 od godz. 8.00 do 16.00 w dzierżawionym przez koło obwodzie 126, leżącym w części na terenie gminy Kunice, odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe poza przesłanym wcześniej kalendarzem polowań zbiorowych na sezon 2019/20.

Grzegorz Kubera
sekretarz

 Obwód łowiecki nr 126 na terenie Gminy Kunice obejmuje obszar na północ od drogi krajowej nr 94 w miejscowości Golanka Górna i Spalona do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Bieniowic oraz miejscowość Bieniowice (część wschodnia), Miłogostowice (część północno- wschodnia) i Szczytniki nad Kaczawą.