Konkurs „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi”

Konkurs „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi”

Celem konkursu „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą.

W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, w jednej z kategorii:

1) własne gospodarstwo domowe – oszczędzanie, gromadzenie oraz powtórne użycie wody dla celów indywidualnych;
2) własne gospodarstwo rolne – alternatywne rozwiązania dotyczące oszczędzania, gromadzenia oraz wielokrotnego wykorzystywania wody w gospodarstwie rolnym, a także promocja rozwiązań związanych z retencją i melioracją;
3) wspólne tereny publiczne – gromadzenie wody oraz jej powtórne użycie na terenach publicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2020 roku
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:  https://www.efrwp.pl/spolecznosci-lokalne/ha-dwa-o-to-jest-to