Kolejny grant w wysokości 54.851 zł na sprzęt komputerowy dla Gminy Kunice

Kolejny grant w wysokości 54.851 zł na sprzęt komputerowy dla Gminy Kunice

Gmina Kunice realizuje grant  ZDALNA SZKOŁA+ z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Całkowita wartość projektu – 54.851 zł
Gmina zakupiła 22 laptopy wraz oprogramowaniem dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kunice.