Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Kunice

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Kunice

Mieszkańcy Gminy Kunice, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ,której udzielać będą pracownicy kancelarii prawnej na zlecenie Powiatu Legnickiego.
Pomoc ta będzie udzielona w piątek 19.06.2020 od godz. 11.00 do godz.14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach.
Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki.