Zapraszamy na szkolenia komputerowe w Gminie Kunice

Zapraszamy na szkolenia komputerowe w Gminie Kunice

Gmina Kunice w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu
pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kunice”.
W ramach realizacji projektu prowadzony jest nabór na nieodpłatne szkolenia komputerowe, z tematów:
1. Działam w sieciach społecznościowych.
2. Kultura w sieci.
3. Moje finanse i transakcje w sieci.
4. Rodzic w internecie.
5. Tworzę własną stronę internetową. Blog.
6. Mój biznes w sieci.
7. Rolnik w sieci.

Szkolenia prowadzone będą w okresie od czerwca 2020 roku w systemie on-line lub stacjonarnym w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 25 lat i zamieszkują w gminie Kunice lub w innej gminie na terenie województwa dolnośląskiego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zajęć w ww. obszarach tematycznych, modułach zgodnych z potrzebami uczestników.

Zgłoszenie przyjmuje Urząd Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1,
59-216 Kunice, tel. 76/8575322 wew. 43, lub
e-mail: kunice@kunice.pl, l.banach@kunice.pl

 

Zapraszamy !